BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiedomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgonie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr VI/35/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.
Informuje się że na tablicy ogłszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży, połażonej w Drygałach.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- lokal mieszkalny numer 3 w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Drygałach przy ul. Kolejowej 2, położony na poddaszu budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, garderoby i przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni użytkowej 65,29 m2 ( w tym przynalezna piwnica o powierzchni 4,64 m2 )
- numer działki 514/4
- udział wynoszący 6529/18625 w działce grynu o pow. 1600 m2
- wartość lokalu wraz gruntem: 29 658 zł + koszt wyceny - 183 zł
- numer księgi wieczystej Kw Nr 13225
1. Wyżej opisana nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom , którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrebnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyci , jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w termnie sześciu tygodni tj. do dnia 19 maja 2009 r.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 28 kwietnia 2009 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Drygałach.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej. Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt. 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: wtorek, 21 kwi 2009 08:04
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2009 08:25
Data przejścia do archiwum: środa, 20 maj 2009 15:46
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1164 razy