BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 457/1 o powierzchni 19 m2 , położona w Bemowie Piskim
- wysokość czynszu - 30,13 zł z VAT
- okres umowy - do trzech lat
cel umowy - dzierżawa gruntu pod garażem - na rzecz Pana Budziak G.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03.04.2009r. do dnia 24.04.2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w miejscowości Bemowo Piskie.
Informacja o wywieszenie wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej
Data powstania: wtorek, 7 kwi 2009 12:53
Data opublikowania: wtorek, 7 kwi 2009 13:01
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 kwi 2009 10:56
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1305 razy