BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Pałdyna tel. 87 424 13 50 e-mail: zastepca@bialapiska.pl

Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę (Artykuł 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.)
Liczba zastępców burmistrza nie może być większa niż:

  • jeden w gminach do 20.000 mieszkańców,
  • dwóch w gminach do 100.000 mieszkańców,
  • trzech w gminach do 200.000 mieszkańców,
  • czterech w gminach powyżej 200.000 mieszkańców.

 

Funkcji zastępcy burmistrza nie można łączyć z:
- funkcję zastępcy burmistrza w innej gminie,
- członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest zastępcą burmistrza,
- zatrudnieniem w administracji rządowej,
- mandatem posła lub senatora.

Zastępca burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych dola Burmistrza w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

Data powstania: wtorek, 26 sie 2003 15:56
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2003 15:59
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 12115 razy