BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 688/8 o powierzchni 2,48 a; położona w obrębie Biała Piska przy ulicy Konopnickiej.

- wysokość czynszu - 8,68 zł
- okres umowy - do 5 lat
cel umowy - dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pana Szymanowski J.

* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2008 do dnia 01.10.2008 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej,

Data powstania: środa, 10 wrz 2008 11:03
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2008 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2008 08:15
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1259 razy