BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 2,50 a; położona w obrębie Biała Piska przy ulicy Witosa.

- wysokość czynszu - 8,75 zł
- okres umowy - do 5 lat
cel umowy - dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pani Nawrocka I.

* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.09.2008 do dnia 29.09.2008 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej,

Data powstania: wtorek, 9 wrz 2008 11:56
Data opublikowania: wtorek, 9 wrz 2008 11:59
Data przejścia do archiwum: środa, 1 paź 2008 12:44
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1322 razy