BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 123/4 o powierzchni 4,40 a; położona w obrębie Biała Piska przy ul. Batorego

- wysokość czynszu - 15,40 zł
- okres umowy - do 4 lat
cel umowy - dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pana Albiński K.

* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02.09.2008 do dnia 23.09.2008 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej,

Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2008 11:46
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2008 11:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 wrz 2008 14:44
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1388 razy