BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 169 o powierzchni 1,20 a; położona w obrębie Biała Piska przy ul. Prusa

- wysokość czynszu - 4,20 zł z VAT
- okres umowy - do 4 lat
cel umowy - dzierżawa pod działkę warzywną na rzecz Pana Węglarz J.

* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.08.2008 do dnia 17.09.2008 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w BIP oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej,

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2008 08:34
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2008 08:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 paź 2008 07:32
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1262 razy