BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BiRG 7335-4/08

dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego plegającej na budowie magistralnej linii światłowodowej relacji Gdańsk-Białystok
Biała Piska, 2008-08-25
znak sprawy:
BiRG 7335-4/08

OBWIESZCZENIE


W oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
ZAWIADAMIAM
że w dniu 25 sierpnia 2008 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie magistralnej linii światłowodowej relacji Gdańsk-Białystok.
Lokalizacja inwestycji planowana jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi :
 w obrębie Giętkie na działkach o nr: 321, 322, 323 i 324,
 w obrębie Zabielne na działkach o nr: 313/2, 314/1 i 538,
 w obrębie Drygały na działkach o nr: 1009, 3820, 3819, 3818, 422, 426, 366, 332, 281, 296, 277, 218, 57, 131, 76/2, 135/1, 109, 107, 106, 105, 104, 103/2, 103/1, 100/5, 100/2, 100/1, 100/3, 99/1, 99/2, 150/7, 98, 97/1, 120/4, 207/3, 112/3, 97/4 i 97/5,
 w obrębie Ruda na działkach o nr: 319/1, 318/3, 318/1, 317/1, 539, 130/1, 161, 129, 128/1 i 127,
 w obrębie Pogorzel Wielka na działkach o nr: 126, 127/1, 127/2, 128, 133/1, 219, 135, 217, 136/1, 139/1, 139/2, 142, 141/3, 148, 147/2, 4/2, 230/3, 154, 155/1, 158, 159/1, 212/2, 160/2, 213, 49/8, 49/9, 1/8, 209/2 i 160/1
 w obrębie Monety na działkach o nr: 138/6, 138/7, 246/1, 149/2, 249, 146/1, 24/33, 24/4, 15/1, 35/3 i 18/1

Decyzję wydano na wniosek:
Pana Karola Saks – działającego w imieniu
Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o.,
ul. Działkowa 38
59 – 220 Legnica

Informuję, iż od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 3 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424-13-63), a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl.


Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2008 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2008 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2018 11:19
Opublikował(a): Ewa Matusiak
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 2238 razy