BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BiRG 7335-5/08

dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
Biała Piska, 2008-08-25
znak sprawy:
BiRG 7335-5/08


OBWIESZCZENIE


W oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
ZAWIADAMIAM
że w dniu 25 sierpnia 2008 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
Lokalizacja inwestycji planowana jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 75/12, obręb Biała Piska, gmina Biała Piska, powiat piski.
Decyzję wydano na wniosek:
Pana Krzysztofa Piastowskiego
GASTEL odział terenowy Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 81
80 – 286 Gdańsk
działającego w imieniu: PTK Centertel
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
Informuję, iż od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 3 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424-13-63), a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2008 07:50
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2008 10:58
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2018 11:18
Opublikował(a): Ewa Matusiak
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 2220 razy