BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry Ogólnodostępne

 • Rejestr umów zleceń
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów o dzieło
 • Rejestr pracowników zatrudnionych w UMiG
 • Rejestr zwolnionych pracowników
 • Rejestr pracowników zatrudnionych w zlikwidowanych zakładach, dla których Gmina Biała Piska była organem założycielskim

  Ewidencje ogólnodostępne

 • Zezwoleń na zbiórki publiczne


  UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA
  Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzonych przez Urząd.

  Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112, poz.1319 ) urząd prowadzi rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw..

  Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta
  i Gminy w Białej Piskiej.