BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 maja 2008r. przeznaczonej do sprzedaży.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży,położonej w Kożychach pod numerem 14.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny numer 2 w budynku mieszkalnym dwurodzinnym w Kożuchach pod numerem 14, położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i kotłowni o powierzchni użytkowej 41,79m2 ( kotłownię i łazienkę usytuowane w dobudówce najemca wykonał we własnym zakresie).
- numer działki: 34
- udział wynoszący 5582/10000 w działce gruntu
o pow. 1900m2
- wartość lokalu wraz z gruntem: 13 597zł.+ koszt wyceny 292,80 zł.
- numer KW : 14357
1 . Wyżej opisana nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 7 sierpnia 2008 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 17 lipca 2008 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Kożuchach .
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2008 12:20
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sie 2008 11:51
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1026 razy