BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Roczny Plan Pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

PLAN PRACY
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
na rok 2008Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej to nie tylko książnica gromadząca i udostępniająca książki. To także miejsce komunikacji społecznej i informacji, a także ważne centrum kultury. Od połowy 2007 r. obejmuje swą strukturą placówkę biblioteczną w Białej Piskiej i filię biblioteczną w Drygałach.

I. Zamierzenia programowo – organizacyjne

1.Działalność podstawowa

1.1. Gromadzenie , opracowywanie księgozbioru
( skontrum, selekcja, dary, zakup)

W bieżącym roku planujemy przeprowadzić skontrum całego księgozbioru. Potrzeba tego działania wynika
z uwarunkowań ustawy o bibliotekach oraz z przygotowania księgozbioru do tworzenia elektronicznej bazy danych. W związku z dezaktualizacją niektórych pozycji bibliotecznych lub też ich zniszczeniem bądź zagubieniem , w trakcie skontrum, dokonamy gruntownej selekcji materiałów bibliotecznych. Ponadto przez cały rok będą kontynuowane prace związane z ubytkowaniem i konserwacją księgozbioru. Na zakup nowości wydawniczych w bieżącym roku, w budżecie, zabezpieczono kwotę 10 000 złotych. Znaczącą kwotę, na zakup księgozbioru ,biblioteka nasza otrzymuje
z MKiDN,w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Każdy zakup poprzedzony jest wnikliwą analizą potrzeb czytelników i biblioteki oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych, pozycji o największym zainteresowaniu czytelników. Pragniemy, jak co roku , dokonywać zakupów dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Będzie to więc literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literatura popularnonaukowa oraz lektury szkolne i podręczniki dla studentów. Zakupów dokonujemy drogą internetową, korzystając z dobrych upustów u sprawdzonych dostawców. Wszystkie nowe pozycje będą na bieżąco opracowywane (od razu wprowadzane do katalogu elektronicznego) i udostępniane czytelnikom.
Zadaniem priorytetowym biblioteki w 2008 r. będzie tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych, co przyczyni się do usprawnienia działalności informacyjnej i lepszej obsługi użytkowników. Na bieżąco będziemy tworzyć katalog elektroniczny nowości w programie MAK.

1.2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Użytkownicy naszej biblioteki mają do swojej dyspozycji katalogi kartkowe: alfabetyczne, tytułowe i rzeczowe. Dzięki bezpłatnemu połączeniu z internetem mają także możliwość korzystania z baz danych innych bibliotek.
Ponadto, na każde życzenie czytelników pracownicy biblioteki mają obowiązek pomocy w udzielaniu potrzebnych informacji , wskazaniu dostępnych materiałów bibliotecznych bądź możliwości odnalezienia ich w internecie.
Przy tej okazji prowadzimy wnikliwą analizę potrzeb czytelniczych.
Osoby starsze, niepełnosprawne mogą korzystać z usług biblioteki wypożyczając książki przez telefon. Zgodnie z życzeniem czytelnika, są one dostarczane do domu pod wskazany adres.
W trosce o przestrzeganie regulaminów wypożyczeń pracownicy biblioteki dbają o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia telefoniczne bądź listowne.
Systematycznie, przez cały rok prowadzone są prace konserwatorskie związane z okładaniem książek i ich naprawą.. Każdego dnia prowadzi się statystykę wypożyczeń w dziennikach bibliotecznych.

1.3. Popularyzacja książki i czytelnictwa

W dobie internetu i multimedialnego przekazu informacji popularność książki i czytelnictwa spada. Jest to niestety zjawisko ogólnoświatowe.
Biblioteka nasza podejmuje szereg działań zmierzających do upowszechniania czytelnictwa i promocji twórczości. W bieżącym roku pragniemy jeszcze bardziej inspirować naszych czytelników do czytania i czynnego uczestnictwa w kulturze. Szereg działań będziemy realizować wspólnie z Ośrodkiem Kultury, a także przy współpracy z innymi placówkami bibliotecznymi z gminy, powiatu i województwa.
Najważniejsze z nich to : poszerzenie prenumeraty czasopism, organizacja wystaw tematycznych; spotkań autorskich ; wieczorów poezji; konkursów wiedzowych; kontynuowanie spotkań czytelników z „Teatrem przy stoliku”;
Organizacja warsztatów poetyckich i spotkań z laureatami ogólnopolskich konkursów literackich.
Dla naszych najmłodszych czytelników zorganizujemy ciekawe lekcje biblioteczne, konkursy i zajęcia z książką, z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. Na bieżąco przygotowujemy nowelizację wystawek i fotogazetek rocznicowych ( związanych z rocznicami literackimi bądź z obchodami świąt)

II. Udział biblioteki w realizacji projektów lokalnych,
powiatowych, regionalnych i MKiDN.

2.1. „Michał Kajka – poeta Mazur” – obchody 150 rocznicy urodzin poety

głośnie czytanie wierszy w czasie organizowanych spotkań z najmłodszymi czytelnikami
konkurs plastyczny „Ilustracje do wierszy Michała Kajki”
Konkurs o życiu i twórczości Michała Kajki – adresowany do młodzieży gimnazjalnej
Spotkanie z profesorem Zbigniewem Chojnowskim, znawcą twórczości M.Kajki i Wojciechem Kassem. Promocja płyty wydanej przez Muzeum Leśniczówka Pranie z wierszami poety.
Zorganizowanie wycieczek do Ogródka i Leśniczówki Pranie

2.2. Kontynuowanie prac nad projektem wydania książki o Białej Piskiej
napisanie wniosku na pozyskanie środków finansowych z MKiDN z priorytetu Znaki Czasu.
Gromadzenie materiałów faktograficznych i kontynuowanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami miasta. Systematyczne opracowywanie zgromadzonego materiału.

2.3. Jubileusz 60 – Lecia Biblioteki

Zorganizowanie wystawy pt:”Biblioteka przyjazna miastu”
Uroczystość jubileuszowa.

2.4 Obchody roku Zbigniewa Herberta

współorganizacja projektu „ Jesień z poezją i muzyką”
Quiz o życiu Zbigniewa Herberta
2.5Biblioteka złożyła ofertę do Starostwa Powiatowego w Piszu na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.
III.Praca kulturalno – oświatowa
Spotkanie autorskie z laureatami V Ogólnopolskich konkursów Poetyckich
Teatr przy stoliku - trzy spotkania czytelników z tekstem dramatycznym, czytanym przez aktorów Teatru Jaracza w Olsztynie.
Lekcje biblioteczne na temat: Biblioteka, jej części i wyposażenie; Czytelnia miejscem rozrywki;Książka kiedyś i dziś
Wakacyjna przygoda Moli Książkowych - warsztaty poetyckie;
Bawimy się w dziennikarzy; Stop klatka w bibliotecznym studio.

IV. Doskonalenie zawodowe pracowników

Udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie
Współpraca z siecią bibliotek publicznych w zakresie szkoleń instrukcyjno – metodycznych, wymiany doświadczeń i dorobku kulturalno – oświatowego.

Wszystkie nasze działania mają na celu upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz uczynienie tej placówki nowoczesnym i przyjaznym odbiorcy centrum komunikacji społecznej i kulturalnej .
Data powstania: środa, 11 cze 2008 10:45
Data opublikowania: środa, 11 cze 2008 10:50
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 11:57
Opublikował(a): Hanna Zawalich
Zaakceptował(a): Hanna Zawalich
Artykuł był czytany: 4477 razy