BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/59/2003

U C H W A Ł A Nr X (59)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany składów osobowych w stałych Komisjach Rady oraz zmiany Uchwały Nr II(6)02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.

     Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i d/s Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej Piskiej Panią Marię Grażynę Gołębiewską.

§ 2
Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Białej Piskiej Pana Mirosława Kropiewnickiego.

§ 3
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II(6)02 z dnia 9 grudnia 2002r w pkt 2 skreśla się słowa „Zastępca Przewodniczącego” , a wpisuje się słowo „Członek” .
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II(6)02 z dnia 9 grudnia 2002r skreśla się pkt 6.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:52
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2136 razy