BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/58/2003

Uchwała Nr X/58/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 1.42, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala:

§ 1
Ustala się wykonanie remontów budynków na terenie miasta Biała Piska stanowiących załącznik nr l.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie ustalenia kierunków działania
Burmistrza Miasta i Gminy Biała PiskaW Y K A Z

Budynków przeznaczonych do wykonania gruntownego remontu

1. Plac Mickiewicza nr 21 w Białej Piskiej
2. Plac Mickiewicza nr 21 w Białej Piskiej
3. Plac Mickiewicza nr 20 w Białej Piskiej
4. Ul. Sienkiewicza 17 w Drygałach
5. Ul. Kościuszki 21 w Drygałach
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:51
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2055 razy