BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/57/2003

UCHWALA Nr X(57)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej kontroli realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną 2000-2003": etap I, etap II.

      Na podstawie art. 18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz U z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 75 ust 1 Uchwały nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska Piska (Dz. Urz. Nr 34, poz. 495) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonanie kontroli w zakresie zbadania procedury przetargu i wykonania budowy pod nazwą "Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną 2000-2003": etap I, etap II.

§2
Zezwala się Komisji Rewizyjnej na zasięgnięcie opinii biegłych rzeczoznawców.

§3
Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Białej Piskiej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 09:30
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:47
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2013 razy