BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/56/2003

U C H W A Ł A Nr X(56)03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Piszu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, uchwala co następuje :

§ 1
Złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piszu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska, Pana Andrzeja Kurzątkowskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 09:25
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2229 razy