BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/55/2003

w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji, pod nazwą "Budowa drogi Biała Piska-Szkody"


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 p pkt e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ij.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 35 ust.1 Uchwały Nr V /27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Nr 34, poz. 495) -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
Wstrzymać realizację inwestycji "Budowa drogi Biała Piska -Szkody" do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tą inwestycją.

§ 2
Zlecić Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w połączeniu z Komisją Rewizyjną kontroli w zakresie , prawidłowości realizacji inwestycji "Budowa drogi Biała Piska -Szkody".

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lip 2003 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lip 2003 10:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2001 razy