BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008r. przeznaczonej do sprzedaży.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży,położonej w
Białej Piskiej przy ul.Mickiewicza 10.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny numer 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 10, położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza, wiatrołapu oraz przynalożnej piwnicy, pomieszczenia na strychu i składu gospodarczego o powierzchni użytkowej 80,74 m2 ( w tym przynależna piwnica o powierzchni 5,25 m2, pomieszczenie na strychu o powierzchni 2,62 m2, skład gospodarczy o powierzchni 11,38 m2).
- numer działki: 143/26
- udział wynoszący 2844/10000 w działce gruntu
o pow. 678 m2
- wartość lokalu wraz z gruntem: 41 698 zł.+ koszt wyceny 292,80 zł.
- numer KW : 12410
1 . Wyżej opisana nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 21 maja 2008 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej .
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: czwartek, 10 kwi 2008 13:32
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 cze 2008 11:08
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1080 razy