BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVI/220/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. przeznaczonej do sprzedaży.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kowalewie 16/1.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny numer 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kowalewie pod numerem 16, położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, dwóch kuchni, korytarza i dwóch przynależnych piwnic oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 163,98 m2 (w tym przynależne piwnice o powierzchni 12,70 m2 i 17,13 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 43,95 m2).
- numer działki :58/4
- udział wynoszący 3051/10000 w działce gruntu o pow. 2509m2
- wartość lokalu wraz z gruntem: 26109 zł.+ koszt wyceny 292,80 zł.
- numer KW : 3596
1 . Wyżej opisana nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 16 maja 2008 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 25 kwietnia 2008 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Kowalewie.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: środa, 9 kwi 2008 09:30
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2008 10:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2008 11:03
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1301 razy