BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej

Otwarty konkurs ofert ,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”.

Zawiadamia się, że dnia 11 lutego 2008 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego o nazwie ,,Medyczna
i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”.


Do realizacji wybrano oferty:

Data wpływu oferty: 2008.01.31

Oferent
CARITAS DIECEZJI
EŁCKIEJ Stacja Opieki CARITAS w Białej
Piskiej,
12-230 Biała Piska
ul. Konopnickiej 4/25

Nazwa zadania oferty
Medyczna i pielęgnacyjna
opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi
i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej. Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”.

Termin realizacji zadania
2008.02.28 – 2008.12.31

Całkowity koszt zadania (zł) - 354.212,81

Wnioskowana kwota dotacji (zł) - 120.000,00

Przyznana kwota dotacji (zł) - 120.000,00.


Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Data powstania: wtorek, 12 lut 2008 11:50
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2008 11:56
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2378 razy