BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Państwo,w tym roku mija 89. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Zawsze musimy pamiętać, że jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych.

W XVIII w. silna niegdyś Najjaśniejsza Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później, rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę
i ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Wtedy powstała Druga Rzeczpospolita.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku.
W latach 1939 -1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta
11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest
w całym kraju.

11 listopada, jako Narodowe Święto Niepodległości, skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Obchody Święta Niepodległości łączą Polaków mieszkających
w kraju i na uchodźctwie. To święto łączy Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych, którzy świętują
w tym dniu Dzień Weteranów, oraz Polaków mieszkających w Kanadzie, którzy w tym dniu świętują Dzień Pamięci. Duch patriotyzmu Polaków ma solidne korzenie.

Ja i moje pokolenie jesteśmy bardzo wdzięczni, walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny,
ponieważ dzięki Nim nasz kraj jest wolny.
W dzisiejszych czasach nie pozwólmy aby zanikały takie wartości jak patriotyzm, miłość do Ojczyzny. Święto to jest dla nas bardzo ważne. Pamięcią, postawą, swoim uczestnictwem w uroczystościach nadajmy należną mu rangę, a młodym pokoleniom przypominajmy o tym co nasze, polskie i odzyskane krwią naszych przodków. Bo wolności nikt nigdy nie dał na zawsze.

Z poważaniem,

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Zaproszenie

Burmistrz Białej Piskiej zaprasza do wzięcia udziału w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości i uczestnictwa w programie, który przewiduje:

9 listopad 2007 r. (piątek)
13.00 - Inscenizację spektaklu „ Cień ” - Klub
Garnizonowy w Bemowie Piskim
15.00 - Konferencję popularno – naukową pod
hasłem „ Ziemi Tej Wolność” - Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej
- Imprezę towarzyszącą – otwarcie wystawy
p.t. „ 11 Listopada Narodowe Święto
Niepodległości ”

10 listopad 2007 r.(sobota)
16.00 - Mszę Świętą za Ojczyznę w Kościele
p.w.Świętego Andrzeja Boboli w Białej
Piskiej
17.00 - Przemarsz ulicami miasta pod pomnik na
Plac Adama Mickiewicza w Białej Piskiej -
prowadzi szwadron ułański, kompania
reprezentacyjna i orkiestra wojskowa
17.10 - Uroczystości przed pomnikiem na Placu
Adama Mickiewicza w Białej Piskiej
17.40 - Przemarsz do Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Białej Piskiej
17.50 - Inscenizacje pt. „ Urodziny Polski ”-
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Białej Piskiej
- Koncert pieśni patriotycznych pod batutą
Lecha Ostrowskiego

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Program konferencji p.h. ,,Ziemi Tej Wolność”
9 listopada 2007 r. godz. 15.00
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej


1. Otwarcie konferencji przez burmistrza Białej Piskiej Ryszarda Szumowskiego
2. Prezentacja wystawy na temat „Polska niepodległość”.
3. Prelekcje:
„Wolność niejedno ma imię…”. Rozważania
z pogranicza filozofii. /mgr ANDRZEJ ZADROGA/
,,Kwestia językowa na Mazurach w XIX w. Walka
o język czy o wolność?" /mgr BOŻENA OBRYCKA/
,,Społeczeństwo a władza na Mazurach w latach 1914 - 1939" /mgr BOGUSŁAW TRUPACZ/
,,Rok 1945. Między wolnością a zniewoleniem"
/mgr WALDEMAR BRENDA/
,,Czas „Solidarności” /mgr JACEK FOSZCZYŃSKI/
4. Zakończenie konferencji.


Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Przeznacza się do sprzedaży:
1.lokal mieszkalny nr 24 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul.Targowej .
Nr działki 147/1 o pow.udział wynoszący 6260/116614 w działce o pow. 820 m².
2. lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Dolna 2.
Nr działki 176/5, pow.udział wynoszący 4045/78900 w działce o pow.220 m².
3.lokal mieszkalny nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 2. Nr działki 229/1, pow. udział wynoszący 6681/59032 w działce o pow.367 m².
4.lokal mieszkalny nr 1 w budynku dwurodzinnym
w Skarżynie 25. Nr działki 99/9, pow.udział wynoszący 9058/18579 o pow.2210 m².
5.lokal mieszkalny nr 22 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Krótkiej 1.
Nr działki 178/2, pow.udział wynoszący 3127/121304 w działce o pow. 369 m².

Uwaga

WSZYSTKIE OSOBY ODDAJĄCE KREW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA, JAK TEŻ OSOBY PRAGNĄCE ZOSTAĆ HONOROWYM KRWIODAWCĄ informujemy, że w Piszu przy
ul. Warszawskiej 1 (budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego) nadal mieści się siedziba Piskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Klub ten obejmuje swym działaniem teren całego Powiatu Piskiego. Zarząd klubu serdecznie zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w naszym klubie. Osoby chętne do oddawania krwi muszą spełniać następujące warunki: ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia. Wszystkie osoby, które zgłoszą się każdorazowo celem oddania krwi przechodzą badanie lekarskie. Sprzęt służący do pobierania krwi jest jednorazowego użytku. Ponadto osobie, która w danym dniu oddała krew przysługuje:
- dzień wolny z pracy (płatny) lub z zajęć szkolnych,
- zwrot kosztów dojazdu w cenie biletu autobusowego ( w obie strony)
- słodycze w postaci tabliczek czekolady.
Terminy akcji pobierania krwi: 21 listopada, 5 i 19 grudnia.
Data powstania: środa, 7 lis 2007 09:41
Data opublikowania: środa, 7 lis 2007 09:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2015 09:20
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 5335 razy