BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 97 o powierzchni 3,71 ar; położona w Białej Piskiej przy ul. Kajki;
- wysokość czynszu - 2,60 zł
- okres umowy - do trzech lat.
cel umowy - dzierżawa działki - użytek zielony - na rzecz Pana Grodzicki J.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2007 do dnia 05.10.2007 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2007 10:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2007 10:33
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1207 razy