BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 170/4 o powierzchni 17 m2; położona w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza ;
- wysokość czynszu - 26,96 zł z VAT
- okres umowy - do trzech lat.
cel umowy - dzierżawa gruntu pod garażem - na rzecz Pani Socka I.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2007 do dnia 05.10.2007 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 13:15
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2007 13:19
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1283 razy