BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr V/28/2003

UCHWAŁA Nr V/28/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym , G.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 zpóZń. zm./ w związku z§ 6 Statutu Osiedla Obwód .Nr 1 i 2 w Białej Piskiej , Osiedla ObwódNr 3 w Bemowie Piskim przyjętego Uchwałą
Nr V/36/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 1999r. -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:17
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2473 razy