BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 88/1 o powierzchni 16 m2; położona w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki;
- wysokość czynszu - 25,38 zł z VAT
- okres umowy - do trzech lat.
cel umowy - dzierżawa gruntu pod garażem - na rzecz Pana Filipkowski P.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.09.2007 do dnia 04.10.2007 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 07:43
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 07:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 paź 2007 11:21
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1400 razy