BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/19/2002

Uchwała Nr III/19/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym U.t.Dz U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 4 pkt.1 I art.20 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn.zm.) oraz § 3 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 61,poz.707 z późn.zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§1
Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska panu Andrzejowi Kurzątkowskiemu ustala się następujące wynagrodzenia miesięczne:
1. wynagrodzenie zasadnicze -3.200 zł 2. dodatek funkcyjny -1.000 zł
3. Dodatek za wysługę lat w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego wzrastający z dniem 1 sierpnia każdego roku o 1 % aż do osiągnięcia 20%

§2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska, z wyłączeniem czynności związanych z ustaleniem jego wynagrodzenia.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§4
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 191istopada 2002 r.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2192 razy