BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr II/9/2002

Uchwała Nr II/9/02
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2002r

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p. n. "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Bialej Piskiej, przy ulicy Moniuszki".

Na podstawie art. 18 ust. I art. 58 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ,r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z póż. zm./ , Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miejska w Białej Piskiej wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Białej Piskiej, przy ulicy Moniuszki" do kwoty 750.000,00 zł ze środków Urzędu Kultury i Sportu i zabezpieczenie prawidłowo wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco Gminy Biała Piska, na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy określonych w budżecie Gminy, z działu 756

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:55
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2233 razy