BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr II/7/2002

Uchwała Nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późń zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1 Adam Kazimierz Sobolewski -Przewodniczący Komisji 2. Michał Żarski -Zastępca Przewodniczącego
3. Sławomir Duda -Członek Komisji 4. Jarosław Wysocki -Członek Komisji 5. Mirosław Kropiewnicki -Członek Komisji 6. Elżbieta Sakowska -Członek Komisji 7. Bazyl Adamiec -Członek Komisji

§2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2229 razy