BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr I/4/2002

U C H W A Ł A Nr I/4/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie powołania Komisji Statutowo -Regulaminowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
N a podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym I j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisje Statutowo- Regulaminową Rady Miejskiej w Białej Piskiej celem zmian Statutu Miasta i Gminy w następującym składzie osobowym:
1. P. Michał Żarski
2. P. Grażyna Maria Gołębiewska 3. P. Adam Sobolewski 4. P. Wojciech Zieliński 5. P. Jarosław Wysocki 6. P. Bazyl Adamiec
7. P. Elżbieta Sakowska

§2
Komisje powołuje się do czasu dostosowania Statutu Miasta i Gminy Biała Piska do zmian określonych przez Radę Miejską.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:47
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2703 razy