BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomściami oraz uchwałą Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. , przeznaczonej do sprzedaży.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży,położonej w Pogorzeli Wielkiej
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość niezabudowana- przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem 88/8
- numer działki :88/5
- o pow. 361 m2
- wartość lokalu wraz z gruntem:1 488,40zł.
- numer KW :15327
1 . Wyżej opisana nieruchomość niezabudowana została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 21 września 2007 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 31 sierpnia 2007 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Pogorzeli Wielkiej.
Informacja o podaniu do pblicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2007 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2007 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2007 09:28
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1416 razy