BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Piska zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2007 r. przeznaczonej do sprzedaży.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała Piska przeznaczonej do sprzedaży,położonej w
Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91/3
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny numer 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91, położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 43,59m2 ( w tym przynależna piwnica o powierzchni 6,16 m2 )
-numer działki :20/53
- udział wynoszący 4359/58728 w działce gruntu
o pow. 458 m2
- wartość lokalu wraz z gruntem: 10 701 zł.+ koszt wyceny 300 zł.
- numer KW : 26059
1 . Wyżej opisana nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 21 września 2007 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 31siernia 2007 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Bemowie Piskim.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2007 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2007 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 12:31
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1357 razy