BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr I/3/2002

U C H W A L A Nr I /3 /2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z póŹll. zm. / Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Białej Piskiej wybrany został Pan Wojciech Zieliński bezwzględną większością głosów.

§2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:46
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2276 razy