BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr I/1/2002

U C H W A Ł A Nr I/1/2002r.
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 listopada 2002r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 1 j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późń zm.1 Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Białej Piskiej wybrany został Pan Jerzy Dobrzycki bezwzględną większością głosów.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:33
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:19
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2386 razy