BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/44/2003

U C H W A Ł A Nr VI/44/03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 8 kwietnia 2003r

w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska

      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. / Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Akceptuję się propozycję Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Białej Piskiej w zakresie podziału środków finansowych na działalność Klubów Sportowych z terenu Miasta i Gminy Biała Piska w roku 2003r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:22
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2040 razy