BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/43/2003

U C H W A Ł A Nr VI/43/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 8 kwietnia 2003r.

w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późń zm. / oraz art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późń. zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera się Pana Bazyla Adamiec do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu jako przedstawiciela Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:14
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:22
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2082 razy