BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VI/35/2003

Uchwała Nr VI/35/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej w z dnia 8 kwietnia 2003r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej kontroli treści uchwały budżetowej na 2003r .
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 199Or o samorządzie gminnym I j.t Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. loraz § 75 ust 1 Uchwały Nr VI27103 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta ' i Gminy Biała Piska I Dz. Urz. Nr 34, poz. 4951 Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonanie kontroli treści uchwały budżetowej
na 2003r w zakresie:
1. sprawdzenia naniesionych poprawek zgłoszonych i przegłosowanych przez Radę Miejską na Sesji w dniu 24 lutego 2003r.

§2
Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Białej Piskiej.

§3
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:22
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2630 razy