BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Karta Oceny Ofert w Otwartym Konkursie Ofert

Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych w 2007 r.
DATA ZŁOŻENIA OFERTY
26.03.2007 r.
OFERENT
Uczniowski Klub Szachowy, 12-230 Biała Piska ul.Sienkiewicza 16
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozwój i popularyzacja szachów
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA (w zł)
5.000,00
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI ( w zł)
5.000,00
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI (w zł)
3.000,00
Data powstania: piątek, 4 maj 2007 15:02
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2007 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2696 razy