BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Karta Oceny Ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert

Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych w 2007 r.
DATA ZŁOŻENIA OFERTY
06.03.2007 r.
OFERENT
Uczniowski Klub Sportowy ,,SOKÓŁ” w Białej Piskiej.
12-230 Biała Piska ul.Kajki 1
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacja i prowadzenie zajęć
rekreacyjno-sportowych
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA
12.000,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI
10.000,00 zł
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
6.000,00 zł

DATA ZŁOŻENIA OFERTY
16.03.2007 r.
OFERENT
Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Znicz” w Białej
Piskiej, 12-230 Biała Piska,ul.Pl.A.Micklewicza 25
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w środowisku TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA
55.000,00
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI
55.000,00
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
45.000,00


DATA ZŁOŻENIA OFERTY
23.03.2007 r.
OFERENT
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,DERBY”
w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16
NAZWA ZADANIA
Popularyzacja piłki siatkowej
w Gminie Biała Piska
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA
10.000,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI
10.000,00 zł
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
6.000,00 zł

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
26.03.2007 r.
OFERENT
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,GROT”
Skarżyn, 12-230 Biała Piska
NAZWA ZADANIA
Rozwój i popularyzacja tenisa stołowego
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA
10.000,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI
10.000,00 zł
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
5.000,00 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
26.03.2007 r.
OFERENT
Ludowy UczniowskiKlub Sportowy ,,ISKRA”
w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7
NAZWA ZADANIA
Rozwijanie różnych form kultury fizycznej
w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
7.000,00 zł
WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI
7.000,00 zł
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
5.000,00 zł
Data powstania: piątek, 4 maj 2007 15:03
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2007 14:53
Data edycji: piątek, 11 maj 2007 14:58
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:16
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 2785 razy
Ilość edycji: 1