BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK SZKOLNY 2003/2004

PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK SZKOLNY 2003/2004

1.Sporządzenie wykazu nauczycieli podnoszących kwalifikacje na kursach, warsztatach, studiach podyplomowych, konferencjach metodycznych, zespołach przedmiotowych.
2.Opracowanie planu doskonalenia w oparciu o oferty WOM-u i potrzeby szkoły.
3.Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego /WDN/.
4.Badanie poziomu osiągnięć szkolnych.
5.Realizacja zagadnień tematyki hospitacyjnej w procesie lekcyjnym wg załącznika.
6.Gromadzenie programów profilaktycznych.
7.Prenumerata fachowej literatury dotyczącej problematyki wychowawczej.
8.Udział młodzieży w rozgrywkach sportowych.
9.Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych. Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych:
a)ekologiczny,
b)językowy,
c)plastyczny,
d)czytelniczy,
e)sportowy,
f)„Ruch drogowy”,
g)plakat „Zapobieganie przemocy i agresji”,
h)Konkurs wiedzy regionalnej,
i)Kształcenie zintegrowane:
-mistrz ortografii,
-mistrz matematyki,
-konkurs pięknego czytania.
10.Ustalenie atrakcyjnej formy wyróżniania uczniów za naukę i zachowanie za I semestr.
11.Przygotowanie informacji o pomocy materialnej uczniom.
12.Przygotowanie informacji o grupach dyspanseryjnych.
13.Współpraca z PPP w Piszu.
14.Aktualizacja braków w otoczeniu szkoły.
15.Likwidowanie braków zamieszczonych w wykazie.
16.Przegląd warunków i higieny pracy.
17.Naprawy i remonty bieżące (łazienki, prysznice, dach, kuchnia, oświetlenie).
18.Opracowanie terminarza urlopów pracowniczych.
19.Badania okresowe pracowników.
20.Przygotowanie planu pracy na lekcje wychowawcze zgodnie z planem rozwoju szkoły i planem edukacyjnym szkoły.
21.Sprzątanie świata.
22.„Dzień Ziemi”.
23.Światowy dzień ochrony środowiska.
24.Opieka nad posesją szkolną.
25.Przeprowadzenie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.
26.Promowanie idei ochrony przyrody na godzinach wychowawczych.
27.Prace społeczne na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
-utrzymanie porządku w klasach i na terenie posesji szkolnej,
-ukwiecenie klas,
-zbiórka surowców wtórnych na potrzeby szkoły.
28.Dekoracja tablic na holach.
29.Okresowe przeglądy czystości pomieszczeń, otoczenia szkoły i higieny osobistej uczniów.
30.Prowadzenie działalności antynikotynowej, antyalkoholowej poprzez gazetki, wystawki i lekcje wychowawcze.
31.Prowadzenie akcji „Szklanka gorącego mleka”.
32.Dożywianie uczniów w świetlicy szkolnej.
33.Spotkanie przedstawiciela policji z uczniami dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń środowiskowych.
34.Pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące zagrożeń w czasie wolnym.
35.Organizacja wycieczek krajoznawczych.
36.Udział młodzieży w spektaklach teatralnych i filmowych.
37.Kontynuowanie współpracy KG celem organizowania koncertów i wystaw.
38.Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
39.Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego.
40.Przygotowanie apeli i akademii szkolnych:
-inauguracja roku szkolnego,
-64 rocznica agresji na Polskę,
-DEN,
-85 rocznica Odzyskania Niepodległości,
-Dzień Zwycięstwa,
-Rocznica Konstytucji 3 Maja,
-Apele porządkowe,
-Uoczyste zakończenie roku szkolnego.
41.Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych:
-Andrzejki,
-Mikołajki,
-Choinka – bal karnawałowy,
-Walentynki.
Data powstania: niedziela, 29 cze 2003 20:20
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:29
Opublikował(a): Kondysiak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7091 razy