BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr IV/21/2002

UCHWALA Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2002r .
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2003r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j.t Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ -§ 5 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVI (119)99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 listopada 1999r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska -Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2003r stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 07:59
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2157 razy