BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 74 o powierzchni 9,10 ar położona we wsi Konopki
- wysokość czynszu - 5,55 zł
- okres umowy - do trzech lat - cel umowy-dzierżawa gruntu pod budynkami- siedliska na rzecz Pana Wiśniewski W.
Położenie nieruchomości: wieś Konopki.

*Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia 2007 roku do dnia 02 lutego 2007 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i wsi Konopki. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj.w Gazecie Piskiej.
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 12:54
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2007 09:38
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1211 razy