BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 22 m2 położona w Białej Piskiej przy ul. Witosa:
- wysokość czynszu - 34,89 zł
- okres umowy - do trzech lat - cel umowy-dzierżawa gruntu pod garażem na rzecz Pani Wierzbicka D.


*Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia 2007 roku do dnia 02 lutego 2007 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej . Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj.w Gazecie Piskiej
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 12:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2007 09:38
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1307 razy