BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 20/3 o powierzchni 26 m2 położona w Bemowie Piskim przy ul.Lipowej.
- wysokość czynszu - 41,42 zł
- okres umowy - do trzech lat - cel umowy-dzierżawa gruntu pod garażem na rzecz Pana Łoniewski P.


Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02 stycznia 2007 roku do dnia 23 stycznia 2007 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i Bemowie Piskim. Informacja o podaniu do pblicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj.w Gazecie Piskiej
Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 13:16
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2007 12:17
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1284 razy