BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Białej Piskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szkodach po zastosowaniu 10% obniżki.
Położenie nieruchomości: Szkody
Opis nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym - świetlicą wiejską; budynek parterowy wolnostojący, bez podpiwniczenia, z dachem wysokim dwuspadowym i poddaszem strychowym o powierzchni uzytkowej 80,95 m2.Budynek przeznaczony do adaptacji na cele mieszkalne.
- cena wywoławcza poprzednia 13 111 zł
*cena wywoławwcza obecna 11 800 zł.
*w1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 8 w dniu 15 stycznia 2007 r. o godz. 10.00.
2. Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Banku Spółdzielczym w Rucianem Nidzie Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 11 stycznia 2007 r.
3. Wadium 1 000 zł.wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. 5. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy pokrywa nabywca nieruchomości.
6. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 87 424 13 62
Data powstania: piątek, 15 gru 2006 09:23
Data opublikowania: piątek, 15 gru 2006 09:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2007 11:08
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1625 razy