BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Położenie nieruchomości: Rolki.
Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 41/3 o powierzchni 27 ar;
- wysokość czynszu - 16,47 zł
- okres umowy - do trzech lat - cel umowy- dzierżawa gruntu - siedliska - na rzecz Pana Chodnicki J.
Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 grudnia 2006 roku do dnia 29 grudnia 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i we wsi Rolki. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Data powstania: piątek, 8 gru 2006 09:23
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 09:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2007 14:11
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1525 razy