BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Gminę. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wniosków.

      Stosownie do § 21 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.) urząd prowadzi rejestr skarg
i wniosków.


DO ZADAŃ SŁUŻB KONTROLNYCH i SKARG NALEŻY:

1. wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu i w jednostkach organizacyjnych gminy,
2. wykonywanie kontroli wewnętrznej w referatach,
3. przeprowadzenie kontroli doraźnych u osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych wskazanych w pkt. 2 – na podstawie uprawnień wynikających ze stosownych przepisów prawa,
4. prowadzenie kontroli w sprawach indywidualnych zleconych przez Burmistrza,
5. sporządzanie informacji o wynikach kontroli dla zarządzającego kontrolę,
6. przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i kontrola ich realizacji,
7. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy przez zewnętrzne organy kontroli,
8. przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz udzielenie informacji i poradnictwa w tym przedmiocie,
9. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Burmistrza, Wiceburmistrza i kadry kierowniczej Urzędu,
10. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
11. kontrola i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu.


PRZYJMOWANIE i ZAŁATWIANIE SKARG i WNIOSKÓW
Informacja o sprawie:

Sprawa załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń od ludności.
Szczegółowych informacji udziela:
Sekretariat Urzędu.
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 19:18
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 19:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10288 razy