BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
Położenie nieruchomości : Cwaliny.
Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 28 o powierzchni 31 ar;
- wysokość czynszu - 15,50 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa gruntu na rzecz Pana Wszeborowski J.( użytki zielone ). Wyżej opisana nieruchomość gruntowe została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2006 roku do dnia 15 grudnia 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i we wsi Cwaliny . Informacja o podaniu do pblicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 13:02
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2006 12:01
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1495 razy