BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
Położenie nieruchomości: Świdry.
Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 45/5 o powierzchni 13,50 ar;
- wysokość czynszu - 13,50 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa gruntu na rzecz Pana Modzelewski A. - grunty orne. Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2006 roku do dnia 15 grudnia 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i we wsi Świdry. Informacja o podaniu do pblicznej wiadomozostała zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 12:41
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2006 12:01
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1505 razy