BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Orłowo - Zabielne - Oblewo
Znak sprawy:
TIOŚ 7331/DŚ/9/06
Biała Piska, dnia 1 grudnia 2006 roku

Obwieszczenie

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071) Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 1 grudnia 2006 roku organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Orłowo - Zabielne - Oblewo, realizowanego przez Gminę Biała Piska, wystapił do Starostwa Powiatowego w Piszu i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej na stronie http://bip.bialapiska.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej i na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Orłowo, Zabielne, Oblewo.
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 11:16
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2018 11:00
Opublikował(a): Ewa Matusiak
Zaakceptował(a): Beata Soko³owska
Artykuł był czytany: 2546 razy