BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
Położenie nieruchomości: miasto Biała Piska
Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 60/5 o powierzchni 22 m2; położona przy ulicy Kościuszki;
- wysokość czynszu - 34,89 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pani Zając A. 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 20 m2; położona przy ulicy Witosa
- wysokość czynszu - 28,05 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pana Wierzbicki K. 3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 22 m2; położona przy ulicy Witosa;
- wysokość czynszu - 34,89 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pani Szczech K. *Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02 listopada 2006 roku do dnia 23 listopada 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej . Informacja o podaniu do pblicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Data powstania: czwartek, 2 lis 2006 08:19
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2006 08:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lis 2006 08:20
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1556 razy